Stedebouwkundige uitwerking Manpadslaangebied goed ontvangen

Haalbaarheidsstudie Manpadslaangebied Begin dit jaar heeft v-eld in opdracht van ontwikkelaar Parck Manpad de haalbaarheidsstudie voor het Manpadslaangebied afgerond. In deze studie is onderzocht of het haalbaar is om 20 woonkavels van 1000 m2 in het Mapadslaangebied te ontwikkelen. Tijdens Read More …

Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein Kooyhaven in uitvoering

Na ongeveer 13 jaar planvorming, haalbaarheidsonderzoeken, technische onderzoeken, ontwerpen, onderhandelingen, businesscases enz. is de uitvoering van Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein Kooyhaven van start gegaan. De eerste snedes zijn door de bestaande dijk gemaakt, er wordt gegraven waar de haven aan het Read More …