Beeldkwaliteitsplan Gendtse Waard

Visiekaart Gendtse Waard (beeld Dienst Landelijk Gebied)

Voor DLG is een visie gemaakt voor de mogelijke verdere ontwikkeling van de Gendtse Waard. In eerste instantie werd er van uit gegaan dat ook in deze uiterwaarden een extra bypass gemaakt moest worden voor de rivier de Waal, zoals dat ook bij de dijkteruglegging in Lent is gebeurt (waar v-eld een aantal maanden aan heeft gewerkt binnen de gemeente Nijmegen). Uiteindelijk bleek dat de dijkteruglegging in Lent al voldoende bijdroeg aan de peildaling in de Waal, dus is die meer rigoureuze koers voor de Gendtse Waard voorlopig losgelaten.

Visiekaart Gendtse Waard

Daarna ontstond de vraag hoe om te gaan met de gronden die voor de bypass waren verworven. Voor de betreffende kavels heeft v-eld vervolgens in lijn met de visie voor de Gendtse Waard een beeldkwaliteitplan gemaakt om de mogelijke toekomstige ontwikkelingen te verkennen en de ruimtelijke kwaliteit daarvan te sturen en te bewaken.