‘Daar Bij Die Molen’ grootste, interactieve kaart van Nederland

Nederland staat voor een van de meest ingrijpende ruimtelijke veranderingen van de afgelopen 300 jaar: de energietransitie van fossiel naar hernieuwbaar. Die transitie is nodig. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Om er voor te zorgen dat klimaatverandering niet al Read More …

Stedebouwkundige visie Oostende

Samen met Posad Spatial Strategies werkt v-eld aan het maken van een stedebouwkundig / landschappelijke visie voor het ‘kadelint’ in Oostende. Het kadelint is de omgeving van binnen- en buitenhaven in Oostende. De haven, de stad en het landschap zijn Read More …

Stedebouwkundige uitwerking Manpadslaangebied goed ontvangen

Haalbaarheidsstudie Manpadslaangebied Begin dit jaar heeft v-eld in opdracht van ontwikkelaar Parck Manpad de haalbaarheidsstudie voor het Manpadslaangebied afgerond. In deze studie is onderzocht of het haalbaar is om 20 woonkavels van 1000 m2 in het Mapadslaangebied te ontwikkelen. Tijdens Read More …

Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein Kooyhaven in uitvoering

Na ongeveer 13 jaar planvorming, haalbaarheidsonderzoeken, technische onderzoeken, ontwerpen, onderhandelingen, businesscases enz. is de uitvoering van Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein Kooyhaven van start gegaan. De eerste snedes zijn door de bestaande dijk gemaakt, er wordt gegraven waar de haven aan het Read More …