De Kanaalzone in IJmuiden

De aanleiding voor de herinrichting van de Kanaalzone in IJmuiden was het onderhoud aan het riool van de IJmuiderstraatweg. De reconstructie van de weg die daarmee gepaard zou kunnen gaan, werd gekoppeld aan een discussie over het verkeersregime en aan de wil om meteen de naastliggende groenzone tussen de IJmuiderstraatweg en de Kanaaldijk her in te richten. Samen met de bewoners bepaalde de gemeente eerst het verkeersregime en met de uitkomst van dat gesprek heeft v-eld eerst een schetsontwerp gemaakt. Dit schetsontwerp werd in eerste instantie voor een groter gebied dan het plangebied gemaakt, om de samenhang met de omgeving niet te verliezen en om grip te krijgen op de kansen die tijdens de uitvoering benut zouden kunnen worden. Belangrijk voorbeeld hiervan is dat het schetsontwerp voor het Willebrordpark een oplossing bood voor het grondoverschot uit het project IJmuiderstraatweg, waardoor transport- en stortkosten bespaard konden worden. Mede hierdoor was het mogelijk om niet alleen voor de IJmuiderstraatweg, maar ook voor het Willebrordpark een voorlopig ontwerp te maken.

IJmuiderstraatweg

Hoofdlijn ontwerp
Voor de IJmuiderstraatweg is een herprofilering en een tracé-aanpassing ontworpen. Daardoor werd het mogelijk om de parkeerkoffers in de parkzone tussen IJmuiderstraatweg en Kanaaldijk op te heffen en een meer continue parksfeer te maken. Het parkeren werd vervangen door langsparkeren dat zorvuldig afgestemd werd met de steeds verschuivende zichten over het park. In de vrijgekomen zone is een nieuw tweezijdig fietspad gesitueerd, dat al naar gelang de situatie gekoppeld is aan de IJmuiderstraatweg, of los ligt in het park. Het gevaarlijke fietspad langs de Kanaaldijk kon zo verdwijnen. Ter hoogte van het Van Homburgplantsoen is de verharding geminimaliseerd en zodanig los gelegd van elkaar, dat de parksfeer van het van Homburgplantsoen en van de IJmuiderstraatweg zo naadloos mogelijk in elkaar overlopen. Het aanwezige tankstaion heeft een volledig nieuwe inpassing gekregen, die de positie in de zone wat minder nadrukkelijk maakt.

Het aanwezige spoor dat niet meer gebruikt wordt voor treinverkeer is gevuld met gravi d’or om zo een nieuwe voetgangersroute in het gebied te maken. Het oude stationnetje is getransformeerd tot zitplek met uitzicht over het Noordzeekanaal en het imposante industriegebied van TATA steel.

Het spoor getransformeerd tot voetgangersroute

Het spoor getransformeerd tot voetgangersroute

Willebrordpark

Dit park is de entree van IJmuiden. belangrijke insteek van het ontwerp was om dit ook meteen duidelijk te maken en om bezoekers van IJmuiden ook in contact te brengen met het park. Daartoe moesten de taluds van de Stationswegweg opgeschoond worden en de taluds verflauwd. Om het park zo dicht mogelijk naar de weg te brengen zijn de zones langs de weg zo veel mogelijk vergroend. De taluds lopen nu langzaam verder omhoog tot een centraal gelegen zes meter hoge heuvel die voor uitzicht op het Noordzeekanaal zorgt. Ook de taluds van het voormalige spoor zijn opgeschoond en hier is ook een verblijfsplek aan het voormalige spoor gerealiseerd.

Voor de talloze putdeksels, markeringspaaltjes en nutskasten die het gebied als gevolg van de hoge kabels- en leidingendichtheid kenmerken, is een ontwerp gemaakt waarmee ze dienst kunnen doen als zitelement, zonder de functionaliteit te verliezen.

Het Willebrordpark vanaf de Stationsweg

Inrichting en verblijfsplekken
De inrichting van de gehele zone is robuust gehouden, zodat een beeld ontstaat dat past bij het industriële en maritieme karakter van de omgeving. De beplanting is zeer specifiek voor het zoute milieu.
De basismaterialen voor de verblijfsplekken zijn corten-staal en xiriton. Dit laatste materiaal, waarvan de vloeren en de banken zijn gemaakt, is een alternatief voor beton op basis van olifantengras (Miscanthus) en het mineraal olivijn. Per kuub van dit materiaal kan netto een reductie van 200 kg CO2 (gecorrigeerd voor productie en vervoer) behaald worden. Het materiaal is bovendien relatief licht en brengt door de vezelstructuur van de Miscanthus zijn eigen wapening mee.

Verblijfsplek Casembrootstraat

Verblijfsplek Casembrootstraat