Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein Kooyhaven in uitvoering

Na ongeveer 13 jaar planvorming, haalbaarheidsonderzoeken, technische onderzoeken, ontwerpen, onderhandelingen, businesscases enz. is de uitvoering van Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein Kooyhaven van start gegaan. De eerste snedes zijn door de bestaande dijk gemaakt, er wordt gegraven waar de haven aan het Noord Hollands kanaal zal komen en de contouren van de groenzone zijn zichtbaar.

Het schetsontwerp van de groenzone rondom het RHB

Het schetsontwerp van de groenzone rondom het RHB

Die groenzone is voor een belangrijk deel het resultaat van de inspanningen van de bewonerscommissie die al sinds de start van de planvorming ijvert voor een robuuste groene afscherming van de ontwikkeling. In intensieve samenwerking met de ontwikkelende partijen Dura Vermeer en De Vries En Van Der Wiel is gekomen tot een convenant tussen bewoners en ontwikkelende partijen waarin een 70 meter brede groenstrook is afgesproken rond de ontwikkeling, met name aan de oostzijde, richting de Schorweg.

Opbouw van de groenzone

Opbouw van de groenzone

De groenzone is geen eenvoudig uit te voeren werk: door de opbouw van de verlegde dijk met daarop de grondwal tot 6 meter boven maaiveld, zijn de groeiomstandigheden van de beplanting boven op die wal moeilijk. Dat wordt nog versterkt doordat de beschikbare grond weinig leven heeft. Het consortium heeft samenwerking gezocht met beplantings- en beheerdeskundige Huub Rovers. Op zijn advies wordt eerst gezorgd voor een verbetering van de te gebruiken toplaag. Dat gebeurt door veegafval en ander organisch materiaal door de grond te mengen zolang deze in opslag ligt. Zo komt de hoeveelheid organisch materiaal boven de kritische grens, zodat ook mycorrhiza schimmels die zo belangrijk zijn voor de bomengroei een kans krijgen. Daarnaast wordt op de grondwal een infiltratiesysteem aangelegd om er voor te zorgen dat de beplanting ook in drogere perioden van voldoende water kan worden voorzien. Er is gekozen voor plantmateriaal van relatief kleine stamomtrek om de kans te maximaliseren dat de beplanting goed aanslaat.

Waterhuishouding voor de beplanting op de wal

Watersysteem voor de beplanting op de wal

 

Voor het inzien van het schetsontwerp van de groenzone klik op deze link.

Eind dit jaar kan de eerste boombeplanting waarschijnlijk geplant worden. Ook de kade van de haven zal naar alle verwachting dan geopend worden.