Subsidie voor Wadsteiger, Dijktrap en Uitzichtpunt

Het waddenfonds heeft de gevraagde subsidie toegekend voor de realisatie van de Wadsteiger, de Dijktrap en het Uitzichtpunt op de dijk bij De Cocksdorp. Lees hier over de projecten die door het Waddenfonds worden gesteund. Het ontwerp is gemaakt in opdracht van de Stichting Waterrijke Perspectieven, waarvoor ook het hekwerk op het plein, de straatvitrines in de Kikkertstraat en de waterspeelplaats op het plein zijn ontworpen.

In het ontwerp, dat samen met Marc Roeper van Expotise en Frits van Loon van Schep Design werd gemaakt, wordt een verbinding voorgesteld vanuit de Kikkertstraat in De Cocksdorp, over de dijk met een nieuwe brede trap, via een uitzichtpunt op de dijk, naar een steiger die 150 meter ver het Wad op loopt. Zo wordt de verbinding van De Cocksdorp met het werelderfgoed van het Wad sterker gemaakt en wordt het mogelijk om het prachtige gebied te beleven. Dit geldt ook voor mindervaliden, die middels een traplift naar het uitzichtpunt kunnen komen.

De verbinding van De Cocksdorp met het Wad

De steiger sluit aan op dezelfde strekdam als waar het haventje van Sil aansluit. Die aansluiting wordt ook op dezelfde manier vormgegeven. Door de nieuwe steiger aan de andere kant van de strekdam te leggen kan het haventje zijn eigen, charmante kwaliteit houden. Door de aansluiting hetzelfde te maken ontstaat een samenhangend geheel.

Het plateau aan het eind van de Wadsteiger

De Steiger eindigt in een breed plateau waarin een drijvend deel is opgenomen. Doordat dit deel meebeweegt met de getijden, ontstaat er telkens een andere gelegenheid om te zitten en een ander contact met het water. In het ontwerp worden de hoogste waterstanden weergegeven, zodat de steiger in de loop der tijd ook een document van klimaatverandering wordt.

De Wadsteiger bij vloed

De Wadsteiger bij eb

In de komende tijd zal het ontwerp verder worden uitgewerkt, waarbij onderzocht wordt op wat voor manier de realisatie van de steiger ook een bijdrage kan leveren voor de vestigingsmogelijkheden van organismen en op wat voor manier aandacht gegeven kan worden aan de klimaatverandering.