Bureau

v-eld

v-eld is een eenmanszaak, opgericht door Berrie van Elderen (LinkedIn hier). Het is een ontwerpbureau voor landschapsarchitectuur en stedebouw. Het accent ligt op het ontwerpen en tot uitvoering brengen van ruimtelijke projecten. Zowel op de kleine als de grote schaal, van straatmeubilair tot regionale visie. Naast het ontwerpen houdt v-eld zich graag bezig met onderzoek en onderwijs.

v-eld - scan - 024

Projecten / Onderzoek / Onderwijs

Ruwweg 70 procent van het werk van v-eld bestaat uit het ontwerp van ruimtelijke projecten. De overige 30 procent bestaat bijna volledig uit het geven van onderwijs aan de TU Delft en aan de WUR in Wageningen. Af en toe staat een project volledig in het teken van onderzoek en is het niet gericht op uitvoering. Meestal echter is het onderzoek een impliciet deel van de projecten en het onderwijs.

De projecten van v-eld variëren sterk qua schaal. Van het ontwerp van objecten in de openbare ruimte tot het maken van stedebouwkundige plannen of regionale visies, het hoort thuis in het werkpalet. De diversiteit helpt om de consequenties van ontwerpingrepen te kunnen overzien op hogere en lagere schaalniveaus. De breedte van de projecten zorgt er voor dat verbindingen gelegd kunnen worden met andere vakgebieden, andere deskundigen of andere oplossingen.

Berrie heeft kleine onderwijsprojecten gedaan op de Academie van Bouwkunst (begeleiden van ontwerpprojecten) en lezingen gegeven op Windesheim en Larenstein, maar het zwaartepunt van het geven van onderwijs ligt bij de TU en de WUR. Op beide universiteiten wordt via een gastdocentschap lesgegeven. Op de TU sinds 2011 en op de WUR sinds 2013. Bij de TU gaat het om colleges over de geschiedenis van het stedelijk landschap en sinds 2015 het begeleiden van opgaven in het kader van de interfacultaire minor Integrated Infrastructure Design. Bij de WUR gaat het om het begeleiden van 2 studio’s: Studio Basic design voor eerstejaars en Studio Site design voor tweedejaars studenten.

v-eld_Page_15

Uitvoering

Het is fantastisch als een project uitgevoerd wordt. Soms wordt de uitvoering vooraf gegaan door jaren van ontwerp, planning, onderhandelen en aanpassen en als dan uiteindelijk de schop in de grond gaat is dat een magisch moment. Daar zijn de projecten van v-eld dan ook op gericht. v-eld vindt het belangrijk om tot en met de uitvoering van de projecten betrokken te blijven, omdat het vaak voorkomt dat er tijdens de werkzaamheden onvoorziene vragen opduiken die van invloed zijn op het uiteindelijke resultaat. Ook na de uitvoering blijft v-eld betrokken. Door regelmatig oude projecten te bezoeken wordt geleerd hoe ontwerpbeslissingen zich houden tijdens beheer en gebruik.

presentatie_Page_10

Samenwerking en participatie

v-eld is een éénmanszaak, maar er zijn bijna geen projecten waarin niet samengewerkt wordt met andere ontwerpers, deskundigen of adviseurs. De gezochte samenwerking wordt steeds afgestemd op de specifieke vraagstelling van het project. Dat zorgt voor toepasselijke en deskundige teams die relatief snel en efficiënt kunnen opereren. Hier een lijst van partijen waarmee v-eld samenwerkt of heeft samengewerkt. Ook participatie van bewoners of belangenpartijen of gebruikers wordt door v-eld gezien als samenwerking. Het is als ontwerper niet mogelijk om evenveel van een gebied te weten als bewoners. Daarom is elk participatietraject een goudmijn van informatie en ideeën.