Stedebouwkundige visie Oostende

Samen met Posad Spatial Strategies werkt v-eld aan het maken van een stedebouwkundig / landschappelijke visie voor het ‘kadelint’ in Oostende. Het kadelint is de omgeving van binnen- en buitenhaven in Oostende. De haven, de stad en het landschap zijn Read More …

Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein Kooyhaven in uitvoering

Na ongeveer 13 jaar planvorming, haalbaarheidsonderzoeken, technische onderzoeken, ontwerpen, onderhandelingen, businesscases enz. is de uitvoering van Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein Kooyhaven van start gegaan. De eerste snedes zijn door de bestaande dijk gemaakt, er wordt gegraven waar de haven aan het Read More …