Onderzoek bedrijventerreinen Friesland

Aard: Onderzoek naar de Ruimtelijke Kwaliteit van bedrijventerreinen in Friesland. Daarna Case: Lemmer

Opdrachtgever: Atelier Fryslân

In Samenwerking Met: Posad Spatial Strategies.

Locatie: Friesland | Lemmer

Het onderzoek maakte deel uit van een bredere benadering, waarin verschillende teams een casestudy kregen om uit te werken, nadat over de algemene problematiek was nagedacht. De centrale vraag was: Hoe kan de ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen verbeterd worden. De insteek van ons team was om niet zozeer de oplossing te zoeken in de ontwerpuitwerking als wel in de ontwerprandvoorwaarden. Het blijkt bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen immers dat perverse prikkels leiden tot een tactiek van de verschroeide aarde, waarbij goedkope grond aangeboden wordt die bedrijven van nabijgelegen gebieden trekt, zodat die bedrijventerreinen vervolgens leeg komen te staan en er een schier onoplosbare herstructureringsopgave ontstaat. Vervolgens staat de businesscase van het terrein zo onder spanning dat van een ontwerpopgave van begin af aan eigenlijk niet echt sprake is. Inspiratie bij dit deel van het onderzoek is het proefschrift van Han Olden geweest.

Beeld Posad Spatial Strategies

Beeld Posad Spatial Strategies

Om enige grip te krijgen op welke bedrijventerreinen dan wel ontwikkeld zouden moeten worden is gebruik gemaakt van een voor dit project ontwikkelde tool die de ruimtelijke en functionele kenmerken in beeld brengt. Zo kan een beeld gevormd worden van het onderscheidende karakter van het bedrijventerrein. Daarbij werd ook een subjectieve waardering op vaststaande indicatoren meegenomen. De vergelijking van de verschillende schema’s van de bedrijventerreinen geven een indicatie van de eigenheid en huidige ruimtelijke kwaliteit van het bedrijventerrein en daarmee voor een basis van argumentatie voor verdere ontwikkeling of niet.

Maquette Posad Spatial Strategies

Daarna is ingezoomd op de casestudy Lemmer, waarbij dankbaar gebruik is gemaakt van de unieke ligging van dit bedrijventerrein dat wel mogelijkheden biedt voor allerlei vormen van gemengd gebruik en toekomstige transformatie.