Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein Kooyhaven in uitvoering

Na ongeveer 13 jaar planvorming, haalbaarheidsonderzoeken, technische onderzoeken, ontwerpen, onderhandelingen, businesscases enz. is de uitvoering van Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein Kooyhaven van start gegaan. De eerste snedes zijn door de bestaande dijk gemaakt, er wordt gegraven waar de haven aan het Read More …