Stedebouwkundige visie Oostende

Samen met Posad Spatial Strategies werkt v-eld aan het maken van een stedebouwkundig / landschappelijke visie voor het ‘kadelint’ in Oostende. Het kadelint is de omgeving van binnen- en buitenhaven in Oostende. De haven, de stad en het landschap zijn Read More …

Stedebouwkundige uitwerking Manpadslaangebied goed ontvangen

Haalbaarheidsstudie Manpadslaangebied Begin dit jaar heeft v-eld in opdracht van ontwikkelaar Parck Manpad de haalbaarheidsstudie voor het Manpadslaangebied afgerond. In deze studie is onderzocht of het haalbaar is om 20 woonkavels van 1000 m2 in het Mapadslaangebied te ontwikkelen. Tijdens Read More …